Jak ustalić, kiedy jest wypada Wielkanoc?

Wielkanoc nie przypada na konkretną datę. Może przypadać w dowolnym dniu między 22 marca a 25 kwietnia. Aby ustalić, kiedy w danym roku wypada Wielkanoc, należy przyjrzeć się cyklowi księżycowemu i równonocy marcowej.

Określanie daty Wielkanocy

wielkanocne ozdoby

1. Zaznacz równonoc wiosenną. Do wyznaczenia daty Wielkanocy wykorzystuje się kościelne przybliżenie równonocy wiosennej. Równonoc ta wypada dokładnie tego samego dnia każdego roku: 21 marca.
Obliczenia te opierają się na kościelnych szacunkach równonocy wiosennej, a nie na rzeczywistej równonocy wiosennej wyznaczonej przez astronomiczne systemy miar. Dokładny moment równonocy może przesunąć się o 24 godziny i może nastąpić 21 marca lub wcześniej. Nie bierze się tego pod uwagę przy ustalaniu daty Wielkanocy.
Jest to jedyna równonoc wiosenna i jedyna równonoc na półkuli północnej. Dla mieszkańców półkuli południowej jest to równonoc jesienna i wiosenna. Ta sama data (21 marca) jest używana zarówno na półkuli północnej, jak i południowej.

2. Wyznacz datę pełni Księżyca. Znajdź datę pierwszego pełnego dnia księżycowego, który przypada po przesileniu wiosennym. Data ta musi przypadać co najmniej jeden miesiąc po przesileniu wiosennym.
Informacje te można znaleźć, przeglądając kalendarz księżycowy. Kalendarze te pokazują fazy księżyca i śledzą ich przebieg. Można kupić ścienny kalendarz księżycowy, kalendarz biurkowy lub bezpłatną wersję online.

3. Przejdź do następnej niedzieli. Wielkanoc przypada w niedzielę następującą po pierwszej pełni księżyca po wiosennej sekwoi.
– Na przykład w 2014 r. pierwsza pełnia księżyca po równonocy wiosennej wypadła we wtorek 15 kwietnia. Oznacza to, że w roku 2014 przypadała Wielkanoc. Oznacza to, że Wielkanoc wypadła w niedzielę 20 kwietnia.

4. Zwróć uwagę, czy pełnia księżyca wypada w niedziele. Jeśli pierwsza pełnia księżyca po równonocy wiosennej wypada w niedzielę, Wielkanoc jest opóźniona o tydzień i wypada w niedzielę.
– Opóźnienie to zostało wprowadzone, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że Niedziela Wielkanocna wypadnie w dniu, który jest jednocześnie żydowską Paschą.
– Przykładem może być niedziela 27 marca 1994 r., kiedy to przypadała pierwsza pełnia księżyca po równonocy wiosennej.

Identyfikacja dat Wielkanocy

1. Cofnij się o tydzień, aby znaleźć Niedzielę Palmową. Niedziela Palmowa wypada dokładnie tydzień przed Wielkanocą.
Niedziela Palmowa to wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Oznacza ona również początek Wielkiego Tygodnia.

2. Zwróć szczególną uwagę na tydzień, który trwa od Niedzieli Palmowej do Wielkanocy. Chociaż cały tydzień jest czasami nazywany „Wielkim Tygodniem”, to jednak piątek, sobota i niedziela bezpośrednio przed Wielkanocą są datami, które mają duże znaczenie w kalendarzu chrześcijańskim.
W Wielki Czwartek obchodzona jest uroczystość Ostatniej Wieczerzy Chrystusa. W Wielki Czwartek obchodzi się także „obmycie nóg”, biblijne wydarzenie, podczas którego Jezus umył nogi swoim Apostołom. Wiele wyznań chrześcijańskich uznaje obrzęd umywania nóg jako nakaz kościelny.
Wielki Piątek to dzień upamiętniający ukrzyżowanie Chrystusa.
Wielka Sobota to dzień upamiętniający śmierć Chrystusa w grobie. W tym dniu przygotowuje się do Niedzieli Wielkanocnej.

3. Cofnijmy się do środy na sześć tygodni przed Wielkanocą. Cofnijmy się o sześć tygodni do niedzieli. Środa Popielcowa to środa bezpośrednio poprzedzająca tę datę.
Każdego roku Środa Popielcowa przypada 46 dni przed Wielkanocą.
Środa Popielcowa jest oficjalnym dniem pokuty w wielu kościołach chrześcijańskich.
Tego dnia rozpoczyna się także Wielki Post, czterdziestodniowy okres, w którym chrześcijanie muszą duchowo przygotować się do obchodów Wielkanocy.

4. Policz 40 dni przed. Wniebowstąpienie Pańskie, święto chrześcijańskie, przypada dokładnie 39 dni po Niedzieli Wielkanocnej.
Wniebowstąpienie jest świętem upamiętniającym wniebowstąpienie i zmartwychwstanie Chrystusa. W niektórych religiach chrześcijańskich jest ono również znane jako „czterdziesty dzień Wielkanocy”. Oznacza to, że wszystkie dni pomiędzy Niedzielą Wielkanocną a Świętem Wniebowstąpienia Pańskiego składają się na większą część okresu wielkanocnego.

Kiedy Wielkanoc? Uwagi dodatkowe

1. Poznaj historię. Wielkanoc zawsze była obchodzona w pobliżu żydowskiej Paschy, chociaż metoda określania daty Wielkanocy zmieniała się z czasem.
Wielkanoc upamiętnia zmartwychwstanie Chrystusa po Jego ukrzyżowaniu.
– Zgodnie z Biblią Jezus zmartwychwstał w pierwszą niedzielę po żydowskiej Passze. Pascha obchodzona jest piętnastego dnia hebrajskiego miesiąca nisan. Odpowiada to mniej więcej pierwszej pełni księżyca po równonocy marcowej. Jednak w kalendarzu hebrajskim nie stosuje się cykli księżyców, więc czas ten może nie być dokładny.
– Urzędnicy żydowscy musieli co roku ogłaszać datę Paschy. Wcześni chrześcijanie uprościli datę Wielkanocy, wyznaczając ją na niedzielę następującą po pełni księżyca. Była to oficjalna deklaracja Soboru Nicejskiego w 325 r. n.e.

Jednak praktyka wykorzystywania księżyca lub równonocy do wyznaczania dat ma pogańskie korzenie. Żydowska tradycja astronomiczna, z której wywodzi się większość tradycji chrześcijańskiej, nigdy wcześniej nie pozwalała na ustalanie dat religijnych. Chociaż praktyka ta była pogańska, pierwsi chrześcijanie przyjęli ją, ponieważ uprościła ich system datowania.

2. Zwróć uwagę na różnice między kalendarzem gregoriańskim a kalendarzem juliańskim. Kalendarz standardowy, znany także jako kalendarz gregoriański lub rzymskokatolicki, jest używany przez większość Kościołów zachodnich (zarówno rzymskokatolickich, jak i protestanckich). W niektórych Kościołach prawosławnych data Wielkanocy jest nadal wyznaczana według kalendarza juliańskiego.
– Naukowcy odkryli, że kalendarz juliański jest zbyt długi i stworzyli kalendarz gregoriański. Oba kalendarze mają podobne daty, ale nieco się różnią.
– Kalendarz gregoriański jest bardziej zbieżny z równonocami.

3. Należy pamiętać o ramach czasowych. Oba kalendarze wskazują, że Wielkanoc przypada między 22 marca a 25 kwietnia.
Ten przedział czasowy nie musi wypadać tego samego dnia w obu kalendarzach. W kalendarzu juliańskim okres Wielkanocy trwałby od 3 kwietnia do 10 maja, jeśli stosuje się kalendarz gregoriański, tak jak większość ludzi.

4. Należy uważać na potencjalne reformy, które zostały zaproponowane do tej pory. Wiele kościołów i narodów proponowało reformy w sposobie obliczania Wielkanocy, ale żadna z nich nie została wprowadzona w życie.

W 1997 roku Światowa Rada Kościołów przeprowadziła ankietę, aby przedyskutować możliwość zastąpienia obecnej metody obliczania Wielkanocy systemem opartym na równaniach, który byłby bardziej zależny od wydarzeń astronomicznych. Chociaż reforma ta była pierwotnie planowana na rok 2001, nie została przyjęta.

– W Wielkiej Brytanii w 1928 roku ustalono datę Wielkanocy na pierwszą niedzielę po drugiej sobocie kwietnia. Jednak ustawa, która to wprowadzała, nigdy nie została wdrożona, a reforma nie została przyjęta.