Triduum Paschalne

Triduum Paschalne, czyli trzydniowy okres, który w liturgii Kościoła upamiętnia mękę i śmierć Chrystusa, to Triduum Paschalne. W tych dniach, stanowiących preludium do Zmartwychwstania Pańskiego, wierni gromadzą się w świątyniach na wieczornych nabożeństwach lub czuwaniach. Obchody są naznaczone smutkiem i refleksją.

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej. Podczas tej Mszy św. wspominane są wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Jezus Chrystus ustanawia także Eucharystię i sakrament kapłaństwa.

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus wypowiedział słowa: „To jest Ciało moje za was wydane”. Oznaczało to Jego zbliżającą się śmierć. Jego celem było uratowanie wszystkich wiernych od grzechu i śmierci.

Następne słowa Chrystusa brzmiały: „Ten kielich oznacza nowe przymierze zawarte w mojej krwi”. Symbolizują one krew zabitego Zbawiciela, która jest również symbolem Nowego i Wiecznego Przymierza. Na końcu zdania padają słowa: „To czyńcie na moją pamiątkę”, czyli na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania.

Dzwony biją podczas mszy, a następnie milkną. Ponownie rozbrzmiewają w Wielką Sobotę. To ciche świadectwo daje świadectwo cierpienia Chrystusa. Jest to czas smutku i żałoby, zarówno dla wiernych, jak i dla Kościoła. Na zakończenie Mszy Świętej w Wielki Czwartek kapłan zdejmuje ołtarz, aby upamiętnić zdjęcie szat Jezusa Chrystusa. Z ołtarza zdejmuje się również świece i krzyże.

Wielki Czwartek to czas, kiedy Jezus przed Ostatnią Wieczerzą obmywa nogi swoim uczniom. W niektórych regionach Polski zwyczaj ten jest nadal przestrzegany, gdy ksiądz obmywa nogi parafianom, którzy uczestniczą w homilii. Zwyczaj ten ma być wyrazem oddania i służby bliźniemu. Uroczystości kończą się przeniesieniem ciała Jezusa Chrystusa do kaplicy, gdzie odbywają się czuwania.

Wielki Piątek

Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego, podczas którego wierni poszczą i rozważają mękę i śmierć Chrystusa. Odprawiane są wieczorne nabożeństwa, nie odprawia się Mszy Świętych.

Kapłani prowadzący nabożeństwo kładą się przed ołtarzami i modlą się w ciszy. Następnie odprawia się Liturgię Słowa. Po niej następują modlitwy wspólnotowe. Najważniejszą częścią jest adoracja Krzyża Świętego.

Kapłan odkrywa płótno, a wierni są zaproszeni do ucałowania stóp. Następnie Chrystus jest przenoszony do Grobu Pańskiego, gdzie zostaje okryty białym welonem, przypominającym całun. W tym momencie odbywa się uroczysta adoracja.

Liturgia Wielkiej Soboty

Wielka Sobota jest trzecim dniem Triduum Paschalnego. Mimo że w tym dniu odbywa się błogosławieństwo pokarmów, to jest to również początek Liturgii Wielkiej Soboty. Liturgia ta składa się z Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej. Kończy się ona wieczorem.

Msza św. rozpoczyna się od poświęcenia i zapalenia ognia. Odbywa się to tuż przed wejściem do kościoła. Sanktuarium jest całkowicie zaciemnione, gdy wchodzi procesja niosąca zapalony paschał. Kapłan podchodzi do ołtarza i zapala światła. Liturgia Słowa rozpoczyna się kilkoma czytaniami.

Tę ważną uroczystość kończy uroczysta procesja rezurekcyjna, którą prowadzi Najświętszy Sakrament. Nieczęsto kończy się ona przed Mszą św. w Niedzielę Wielkanocną.