Życzenia na Wielkanoc po Włosku na 2023r.

Sprawdź, jak złożyć zabawne życzenia na Wielkanoc po włosku 🇮🇹 ? Sprawdź nasze propozycje Życzeń Wielkanocnych w języku włoskim dla swoich bliskich mieszkających we Włoszech, ale także dla Włochów:

Un coniglio piccolino è uscito dal cestino per donarti tanti baci e per dirti che gli piaci. Auguri di buona Pasqua a te e ai tuoi cari!
Mały królik wyszedł z koszyka, żeby dać ci dużo buziaków i powiedzieć, że cię lubi. Wesołych Świąt Wielkanocnych dla Ciebie i Twoich bliskich!

Buona Pasqua da parte mia, con affetto e allegria! Tanti auguri!
Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy ode mnie, z uczuciem i radością! Pozdrawiam!

Unisci la tua gioia a quella di tutti i cristiani e preghiamo insieme con questo bellissimo inno: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Buona Pasqua
Połącz swoją radość z radością wszystkich chrześcijan i módlmy się razem tym pięknym hymnem: Alleluja, Alleluja! Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy

Dal più profondo del mio cuore Vi giunga l’augurio che questo Santo giorno sia colmo di pace e perdono per tutti! Buona Pasqua …
Z głębi serca życzę wam, aby ten Dzień Święty był wypełniony pokojem i przebaczeniem dla wszystkich! Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy…

Buona pasqua a tutti ma sopratutto il mio piccolo ed unico amore ti amo e ti amero’ per sempre!
Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy dla wszystkich, a szczególnie dla mojej małej i jedynej miłości, kocham cię i będę kochać na zawsze!

Tanti auguri di Buona Pasqua da una persona che non smette mai di pensarti…
Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy od kogoś, kto nigdy nie przestaje o Tobie myśleć…

Buona Pasqua Con l’augurio che questa Pasqua possa donarti tutta la magia della primavera!
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych Życzymy Wam, aby te Święta były pełne magii wiosny!

La Santa Pasqua è e sarà sempre un’occasione dove l’amore, la pace e la serenità si uniscono in nome di Gesù, nostro Salvatore. Auguri sinceri.
Święta Wielkanocne są i zawsze będą okazją do spotkania miłości, pokoju i pogody ducha w imię Jezusa, naszego Zbawiciela. Szczerze pozdrawiam.

Con la gioia dentro al cuore è risorto nostro Signore per portare in questo giorno la salvezza a tutto il mondo. Auguri d buona Pasqua.
Z radością w naszych sercach nasz Pan zmartwychwstał, by w tym dniu przynieść zbawienie całemu światu. Życzymy Wam radosnych Świąt Wielkanocnych.

La luce del Signore Risorto disperda le tenbre del cuore e dello spirito! Vi auguriamo di sentire sempre quella pace di serenità. Affettuosi auguri di una Santa Pasqua!
Niech światło Zmartwychwstałego Pana rozproszy ciemności serca i ducha! Życzymy ci, byś zawsze czuł ten spokój i pogodę ducha. Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych!

La gioia di Cristo risorto scenda nel tuo cuore donandoti pace e serenità. Buona Pasqua!
Niech radość Chrystusa Zmartwychwstałego zstąpi do twojego serca, dając ci pokój i ukojenie. Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy!

Possano questi giorni di festa rinnovare in te la fiducia, la speranza e la gioia..Con l’augurio che tutti i tuoi desideri si realizzino! Felice Pasqua!
Niech te świąteczne dni odnowią w tobie wiarę, nadzieję i radość, i niech spełnią się wszystkie twoje życzenia! Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy!

La resurrezzione del Cristo sia d’esempio per tutti, e che tutti possiamo apprezzare la vera vittoria. Dio ha sconfitto la morte. Che la pace regni nei cuori di tutti, sopratutto nei cuori dei più duri.
Niech zmartwychwstanie Chrystusa będzie przykładem dla wszystkich i niech wszyscy docenimy prawdziwe zwycięstwo. Bóg pokonał śmierć. Niech pokój zapanuje w sercach wszystkich, a szczególnie w sercach tych najtwardszych.

Serene festività Paquali nell’augurio che ogni giorno sia per tutti noi la resurrezione dei valori umani nei nostri cuori!
Radosnych świąt wielkanocnych z nadzieją, że każdy dzień będzie dla nas wszystkich zmartwychwstaniem ludzkich wartości w naszych sercach!

La luce di Cristo risorto illumini e dia serenità a te e alla tua famiglia. Buona Pasqua!
Niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego oświeca i daje ukojenie Tobie i Twojej rodzinie. Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy!

La Pasqua è un’occasione meravigliosa per ringiovanire nello spirito e nella speranza…E’ quanto ti auguro con grande affetto.
Wielkanoc to wspaniała okazja, by odmłodzić się w duchu i w nadziei… Tego właśnie życzę wam z wielką czułością.

Il Signore Risorto sia luce ai tuoi passi e sostegno nel lungo cammino della vita, con l’augurio che tu possa trascorrere una felice e gioiosa Pasqua!
Niech Zmartwychwstały Pan będzie światłem dla waszych kroków i wsparciem na długiej drodze życia, a ja życzę wam szczęśliwych i radosnych Świąt Wielkanocnych!

Alleluia! Tu, Signore Risorto, sei la nostra speranza, la vera letizia del cuore. (Giovanni Paolo II)
Alleluja! Ty, Zmartwychwstały Panie, jesteś naszą nadzieją, prawdziwą radością serca. (Jan Paweł II)

Campane a festa, tripudio di cuori: Buona Pasqua felice ai miei grandi amori.
Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy dla moich ukochanych.

Cristo con la sua crocifissione ha cancellato ogni nostro peccato.Oggi ti da la possibilità di risorgere dentro di te.Buona Pasqua.
Chrystus przez swoje ukrzyżowanie zmazał wszystkie nasze grzechy. Dziś daje ci szansę, byś zmartwychwstał w sobie. Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Che la colomba della pace porti tanta serenità nei cuori di chi crede e tanta luce per illuminare chi è cieco. Buona Pasqua!
Niech gołąbek pokoju przyniesie wiele spokoju do serc tych, którzy wierzą, i wiele światła, by oświecić tych, którzy są ślepi. Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy!

Auguro una Buona Pasqua a tutti. Voglio e desidero che la Risurrezione non venisse ricordata solo nella notte di Pasqua ma sempre. Tanti auguri.
Życzę wszystkim radosnych Świąt Wielkanocnych. Chcę i pragnę, by Zmartwychwstanie było wspominane nie tylko w Wielką Noc, ale zawsze. Wszystkiego najlepszego.

Anche a te tesoro tantissimi auguri per una felice e santa Pasqua…tanti auguri anche alla tua famiglia.
Życzę Ci, mój drogi, radosnych i świętych Świąt Wielkanocnych… Życzę też wszystkiego najlepszego Twojej rodzinie.

Pasqua! Cristo è risorto per te, per portare la luce nella tua vita, e renderla meravigliosa. Buona Pasqua!
Wielkanoc! Chrystus zmartwychwstał dla ciebie, by wnieść światło w twoje życie i uczynić je wspaniałym. Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy!

Che questi fiori Pasquali sottolineino il nostro comune sentimento di pace e di amicizia. Buona pasqua!
Niech te wielkanocne kwiaty podkreślą nasze wspólne uczucie pokoju i przyjaźni. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Buona Pasqua! Che questo giorno porti pace e felicità nella tua vita.
Wesołych Świąt! Niech ten dzień przyniesie spokój i szczęście do Twojego życia.

Auguri di Buona Pasqua! Che la gioia della rinascita di Cristo porti serenità e speranza nella tua vita.
Życzę Ci Wesołych Świąt! Niech radość z powstania Chrystusa przyniesie spokój i nadzieję do Twojego życia.

Felice Pasqua! Che il canto degli uccelli e la bellezza della natura ti accompagnino in questa giornata speciale.
Szczęśliwych Świąt! Niech śpiew ptaków i piękno natury towarzyszą Ci w tym szczególnym dniu.

Buona Pasqua! Che l’amore e la gratitudine per le persone importanti nella tua vita si rinnovino in questo giorno di festa.
Wesołych Świąt! Niech miłość i wdzięczność dla ważnych ludzi w Twoim życiu odrodzą się w tym świątecznym dniu.

Auguri di Buona Pasqua! Che il calore della famiglia e l’amicizia ti avvolgano in questo giorno speciale.
Życzę Ci Wesołych Świąt! Niech ciepło rodziny i przyjaźni otoczą Cię w tym szczególnym dniu.

flaga Włoch

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz