Życzenia na Wielkanoc po Angielsku na 2021 rok

Wyślij swoim przyjaciołom oraz rodzinie przebywającej za granicą Życzenia Wielkanocne po angielsku. Sprawdź polskie tłumaczenie życzeń na święta wielkanocne w 2021 roku!

Have a joyful Easter! – Życzę Ci wesołych Świąt Wielkanocnych!

Happy Easter! – Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Warm Easter Wishes from our family to Yours! – Przesyłam ciepłe życzenia Wielkanocne od mojej rodziny dla Twojej!

May God always bless You! – Niech Bóg zawsze Ci błogosławi!

Have a wonderful Easter! – Życzę Ci wspaniałych Świąt Wielkanocnych.

Easter greetings to you and your family! – Przesyłam Wielkanocne pozdrowienia Tobie i Twojej rodzinie!

Happy Easter to you and all your family! – Wesołych Świąt Wielkanocnych dla Ciebie i całej Twojej rodziny!


Happy Alleluia, and Easter time!
Colorful eggs and lamb in basket!
Happy March fool’s day!


God bless You at Easter
and keep you all year through.
God give you all the faith it takes,
to make your dreams come true.
May His love and wisdom always help
to guide you on your way,
And His light shine down upon you now
To bless your Easter Day.

Niech Cię Bóg błogosławi w Wielkanoc
i przez cały rok.
Bóg daje ci całą wiarę, jakiej potrzeba,
aby Twoje marzenia się spełniły.
Niech Jego miłość i mądrość zawsze pomogą
poprowadzić Cię na Twojej drodze,
A Jego światło świeci teraz nad tobą
Aby pobłogosławić Twój Dzień Wielkanocy.


Wishing you all an Easter filled
with favorite traditions
and happy new memories,
but most of all, an Easter
that renews your faith,
uplifts your spirit,
and fills your heart with joy.


Rejoice in the glory of our Lord
and celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ, the savior.
Reach out to family and wish them a blessed Easter!

Radujcie się w chwale naszego Pana
i świętujcie zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela.
Zwróć się do rodziny i życz im błogosławionej Wielkanocy!


Alleluia! Easter’s here with all it’s merry-making!
Celebrate Spring with your near-n-dear
and have a fun-filled time with Easter bunnies,
jellybeans and colorful eggs.
Wish everyone you know a Happy Easter!

Alleluja! Nadeszła Wielkanoc i cała zabawa!
Świętuj wiosnę ze swoją bliską osobą
i baw się dobrze z zajączkami wielkanocnymi i kolorowymi jajkami.
Życzę wszystkim, których znasz, Wesołych Świąt!


On this holiest of all holidays,
May you find peace, joy and love.
And remember what He died for,
Our Lord and Savior above.

W ten najświętszy ze wszystkich świąt,
Obyś znalazł pokój, radość i miłość.
I pamiętaj, za co umarł,
Nasz Pan i Zbawiciel.


życzenia na wielkanoc po angielsku
Składaj życzenia w języku angielskim swoim bliskim oraz rodzinie za granicą.
5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz